Kwota wolna od zajęcia komorniczego. Ile wynosi w 2022 roku?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Kim jest komornik? Jak działa?

Komornik to funkcjonariusz sądu odpowiedzialny za wykonanie nakazów i orzeczeń sądu. Pracują w niepełnym wymiarze godzin i mogą być samozatrudnieni lub mogą pracować dla firmy.

ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego 2022

Zadaniem komornika jest pomaganie wierzycielom w zbieraniu pieniędzy od dłużników, na przykład poprzez zajmowanie aktywów, takich jak samochody lub meble, lub poprzez pobieranie ich pensji. Egzekwują również nakazy sądowe, takie jak nakazy i eksmisje. Nakaz pozwala na odebranie cudzego dobra w celu wyegzekwowania prawa. Na przykład, jeśli ktoś jest winien pieniądze lub ma niespłacone długi, może podlegać zajęciu jego majątku przez komornika.

Jakie rzeczy może zająć komornik w Polsce?

W Polsce komornicy mogą zabrać wiele rzeczy. Mogą zabrać całą twoją własność, w tym pieniądze i kosztowności. Mogą również zabrać samochód, którym jechałeś w czasie wypadku lub gdy zostałeś skazany za przestępstwo kryminalne.

Komornik zorganizuje licytację wszelkich towarów, które odebrali od Ciebie, i zatrzyma to, co pozostanie po odliczeniu swoich wydatków od przychodów ze sprzedaży.

Komornik może zabrać tylko przedmioty, które nie są niezbędne do codziennego życia, co oznacza, że nie może zabrać przedmiotów, takich jak meble czy ubrania.

Czego nie może zająć komornik?

W tym artykule omówiono majątek osoby fizycznej, którego komornik nie może zająć. Komornik ma prawo przejąć majątek, jeżeli został on zajęty lub przejęty. Własnością mogą być dowolne przedmioty osobiste, w tym pieniądze, pojazdy, biżuteria, meble i ubrania. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej ogólnej zasady. Zgodnie z prawem dłużnicy mogą zatrzymać niektóre lub wszystkie z następujących pozycji:

  • Wszystkie uzasadnione potrzeby domowe dla siebie i swojej rodziny.
  • Rozsądna kwota w stosunku do ich obecnego dochodu na pokrycie kosztów utrzymania.
  • Pojazdy potrzebne do dojazdu do pracy lub opieki nad domem.
  • Rzeczy osobiste, których potrzebują do opieki nad sobą lub swoją rodziną.

Co to jest kwota wolna od zajęcia komorniczego i ile wynosi w Polsce?

Komornik pozostawi pieniądze wolne od zajęcia, czyli sumę pieniędzy, która pokrywa podstawowe potrzeby dłużnika. Komornik nie może ich ściągnąć, więc jeśli podstawowe potrzeby dłużnika nie zostaną zaspokojone, nie będzie on również ściągał.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia w 2022 roku?

Pieniądze, które Ci zostaną, zależą od tego, czy Twój dług jest zabezpieczony, niezabezpieczony, czy też jest to dług priorytetowy. Poniższa lista przedstawia kwoty dostępne do zajęcia komorniczego w 2022 r. dla różnych umów:

Najpopularniejsze oferty pożyczek

Supergrosz

Źródło dochodu

Najniższe wynagrodzenie/ świadczenie (brutto)

Najniższe wynagrodzenie/ świadczenie (netto)

Kwota wolna od zajęcia komorniczego (netto)

Umowa o pracę

2800 zł

2017,67 zł

2017,67 zł

Umowa zlecenie

18,3 zł/h

13,37 zł/h, osoby do 26 lat 18,3 zł/h

Brak kwoty wolnej bądź 2017,67 zł

Umowa o dzieło

Brak kwoty wolnej bądź 2017,67 zł

Emerytura lub renta

1250,88 zł

1066,24 zł

916,07 zł

Ile maksymalnie ma prawo zabrać komornik?

Prawo komornika do zajęcia to prawo do odebrania dóbr z domu dłużnika i sprzedaży ich w celu spłaty długu. Maksymalna ilość towaru jaką można zabrać to:

  • wysokość opłat i wydatków komornika;
  • odszkodowanie za szkodę lub stratę;
  • koszty poniesione przez komornika przy odnalezieniu i zajęciu towaru;
  • wszelkie inne kwoty, które mogą być określone przez ustawodawstwo, takie jak niezapłacony podatek lokalny (do pewnych limitów).

W przypadku zajęcia komorniczego istnieje pewna kwota, która jest uważana za zwolnioną z zajęcia. Oprócz tego istnieją limity kwoty, którą osoba może stracić, jeśli jej aktywa zostaną zajęte. Tabela pokazuje procent gotówki, którą można pobrać z czyjejś gotówki lub aktywów w przedmiotach wystawionych na sprzedaż, gdy osoba ta zalega z płatnościami przez 60 dni lub dłużej.

Źródło dochodu

Górna granica przy długach innych niż alimenty (%)

Górna granica przy alimentach (%)

Umowa o pracę

50%

60%

Umowa zlecenie

100%

100%

Umowa o dzieło

100%

100%

Emerytura lub renta

25%

60%

Praca na etacie, a zajęcia komornicze

Komornik nie może przejąć etatowemu pracownikowi najniższej krajowej wypłaty. Oznacza to, że osoby pracujące na najniższym krajową, teoretycznie nie muszą martwić się o komornika. Obecnie jest to 2800 zł brutto, czyli około 2020 zł netto. Dużo zależy od tego ile wynosi wynagrodzenie za pracę. Taką kwotę komornik musi pozostawić dłużnikowi na życie. Tyczy się to również umowy o pracę.

Polski rząd uchwalił ustawę nowelizującą „Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego RP” 31 stycznia 2019 r. Teraz komornik musi pozostawić środki do życia. W porównaniu z 2019 r., gdzie kwota wolna wynosiła 1459 zł – dziś jest to 550 zł.

Komornik nie ma prawa dokonać egzekucji, jeśli masz minimalne wynagrodzenie za pracę. Proces egzekucyjny może być dla niektórych bolesny. Nie zapominajmy, że w Polsce istnieje przedawnienie długu. W innym artykule opisaliśmy cały proces ubiegania się o niego.

Umowy cywilnoprawne – czy komornik zabierze całość?

Zgodnie z prawem cywilnym, jeżeli jedna ze stron nie dokona umówionej zapłaty w uzgodnionym terminie, druga strona może wysłać komornika, aby przejął w posiadanie to, co zostało przyrzeczone w zamian za zapłatę. Ten proces nazywa się egzekwowaniem umowy.

Osoby pracujące na umowę zlecenie lub o dzieło nie są w dobrej sytuacji, jeśli wpływami z ich pracy zajmuje się komornik. Komornik może wziąć całą kwotę i jest to zgodna z prawem egzekucja. Podobnie jest, jeżeli praca na podstawie umów cywilnoprawnych jest dodatkowym źródłem dochodu dla osoby pracującej tylko w niepełnym wymiarze godzin. Zależy to również od płacy. Niektórzy myślą, że egzekucja komornicza musi przebiegać tak, by oddać wierzycielowi równowartość całego zadłużenia. Jest to prawda, ale komornik musi zostawić środki do życia oraz na przykład alimenty. Jeśli potrzebujemy na szybko spłacić komornika, dobrym sposobem może stać się pożyczka z obsługą domową.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy jest to główne źródło utrzymania dłużnika. W takiej sytuacji powinien on przedstawić komornikowi stosowne dokumenty potwierdzające, że to jego główne źródło dochodu. Są to rachunki, umowy. Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2021 roku przy umowach cywilnoprawnych jest taka sama jak na etacie, czyli 2017,67 zł.

Ile komornik może zabrać emerytom i rencistom

Minimalna emerytura w 2021 roku wynosi 1250,88 zł brutto, a emerytura netto 1066,24 zł. Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2021 w przypadku emerytury wynosi 916,07 zł, jeśli chodzi o długi i należności inne niż alimentacyjne.

Ta sama kwota nie podlega zajęciu przez komornika w 2021 r., jeżeli renta z tytułu niezdolności do pracy została przyznana z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Kwota ta wynosi 732,86 zł.

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika – jak to wygląda?

W przypadku zajęcia rachunku bankowego komornik musi co miesiąc pozostawić dłużnikowi wolną kwotę. Kwota nie może przekroczyć sumy, która jest zwykle potrzebna do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z pożyczki dla zadłużonych z komornikiem.

Czy komornik może zabrać 500 plus?

W przypadku otrzymania tego typu świadczeń poinformuj komornika, aby bank nie przekazywał wyższej kwoty na poczet należności z tytułu napływających świadczeń.

Kwoty zwolnione z zajęcia komorniczego mają zapewnić dłużnikowi środki na przeżycie. Pracownicy etatowi są w stanie przetrwać na najniższym szczeblu krajowym, ale emeryt za kilkaset złotych bez wsparcia rodziny nie da sobie rady.